POHJOIS-KARJALAN LENTOPALLO ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2022

Pohjois-Karjalan Lentopallo ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2022 pidetään tiistaina 5.4.2022 klo 18.00.

Aika: tiistai 5.4.2021 klo 18.00
Paikka: Kauppakaari 1, 80100 Joensuu
Kutsu: Karelian Hurmoksen nettisivujen kautta ja sähköpostitse jäsenille

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
  7. Valitaan hallitus 8§:n mukaan

8§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään kaksi ja enintään kahdeksan varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokouksen välinen aika.

  1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
  2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  3. Kokouksen päätös