POHJOIS-KARJALAN LENTOPALLO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2021

Pohjois-Karjalan Lentopallo ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään to 30.9.2021 klo 18.00.

Paikka: Joensuun Urheilutalo, Koskikatu 12, Iso kokoushuone.
Kutsu: Karelian Hurmoksen nettisivujen kautta

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Muut asiat
  8. Kokouksen päätös