POHJOIS-KARJALAN LENTOPALLO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2020

Aika: tiistai 6.10.2020 klo 18.00
Paikka: Kauppakaari 1, 80100 Joensuu
Kutsu: Karelian Hurmoksen nettisivujen kautta

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille vastuuvelvollisille
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päätös