pohjois-karjalan lentopallo ry:n sääntömääräinen kevätkokous 19.4.2021 klo 17.30

Vallitsevan tilanteen vuoksi kokoukseen voidaan paikan päälle ottaa vain rajattu määrä henkilöitä, joten kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Tästä syystä kokoukseen kerätään seuran jäseniltä ennakkoilmoittautumiset alla olevalla lomakkeella.

Ilmoittautuminen Teams-linkki toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.

Aika: maanantai 19.4.2021 klo 17.30
Paikka: Joensuun AREENA, voitto kabinetti
Kutsu: Karelian Hurmoksen nettisivujen kautta ja sähköpostitse jäsenille

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä
  kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 7. Valitaan hallitus 8§:n mukaan
 • 8§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja
  enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään kaksi
  ja enintään kahdeksan varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
  varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan,
  sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on
  valintakokouksen välinen aika.
 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
  kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 3. Kokouksen päätös